Lappeenrannan kaupunki

Lappeenranta on yksi Euroopan vihreimmistä kaupungeista

LAPPEENRANTA ON EUROOPAN KOMISSION GREEN LEAF PALKINNON VOITTAJA SEKÄ KAHDESTI MAAILMAN LUONNONSÄÄTIÖN VALITSEMA SUOMEN ILMASTOPÄÄKAUPUNKI. TEEMME YHTEISTYÖTÄ ASUKKAIDEN, YRITYSTEN JA OPPILAITOSTEN KANSSA UUSIEN RATKAISUJEN ETSIMISEKSI. LAPPEENRANNASSA USKALLAMME. JA TEEMME.

Lappeenrannan kaupunki valittiin yhdeksi Euroopan vihreimmistä kaupungeista lokakuussa 2020. Green Leaf on Euroopan komission myöntämä palkinto, jolla nostetaan esiin vihreitä edelläkävijäkaupunkeja Euroopassa. Aikaisemmin Lappeenranta on saanut Maailman luonnonsäätiön kilpailuissa tittelin Suomen ilmastopääkaupunki vuosina 2014 ja 2016 sekä Kuntaliiton palkinnon ilmastotyöstä.

European Green Leaf Award on Euroopan Komission vuosittain järjestämä kilpailu alle 100 000 asukkaan kaupungeille, joiden ilmastotoimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä ja jotka panostavat vihreään kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen. Lappeenranta on tehnyt pitkään ilmastotyötä, vesistöjen kunnostusta, kierrätyksen kehittämisestä, oppilaitosyhteistyöstä sekä yritysyhteistyöstä.

Koko voittovuoden toimintabudjetti ylittää 900.000 €. Rahoittajina ovat olleet EU Komissio, Ympäristöministeriö sekä UPM Kymmene Oyj. Vuoden aikana Lappeenranta on järjestänyt 40 tapahtumaa ja toteuttanut 10 erilaista toimenpidettä, .

– Green Leaf -voitto on lisännyt kaupungin kiinnostavuutta ja kansainvälisyyttä sekä tuonut lisää elinvoimaatoteaa ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Lappeenrannan kaupunki jatkaa toimenpiteitä ilmasto- ja energiakysymyksissä, kiertotalouden edistämisessä, luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa sekä puhtaiden vesistöjen puolesta. Kaupunki parantaa jatkuvasti omien kiinteistöjensä energiatehokkuutta, huomioi ympäristövaikutukset omissa hankinnoissaan ja opastaa kaupunkilaisia tekemään samoin.

Lappeenranta siirtyi Suomen ensimmäisenä kuntana 100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttäjäksi. Aurinkosähkön tuotantoa edistetään muun muassa ostamalla kotitalouksilta ylijäämäsähköä ja asentamalla aurinkosähköä kaupungin omiin kiinteistöihin.

– Kestävää kehitystä ja vihreän kasvun luomista yhdessä yritysten, kuntien ja LUT-konsernin kanssa vauhditetaan Greenreality Networkin kautta myös koko Etelä-Karjalassa, kommentoi kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen.

Greenreality Networkiä koordinoi Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut. Tavoitteena on rakentaa Etelä-Karjalaan energia- ja ympäristöalan keskittymää ja houkutella alueelle osaamista ja yritystoimintaa.

Lappeenrannassa toteutettavilla pilotoinneilla tavoitellaan globaalia liiketoimintaa, josta hyötyvät kaikki: ympäristöteknologian yritykset saavat referenssejä, kaupunki pääsee lähemmäksi vihreitä tavoitteitaan ja nostaa samalla imagoaan. Merkittäviä hankkeita ovat esimerkiksi Kukkuroinmäen kierrätysliiketoiminta, Saimaan veden laadun parantaminen, uusiutuvaa metaania tuottava biokaasulaitos sekä energiajärjestelmän kehittäminen virtuaalivoimalan ja uudenlaisen lämpöakun avulla, Joutsenon synteettisten polttoaineiden pilottilaitos, sähkömoottoreiden ja laitteiden testauskeskus Etelä-Karjalassa (SCET-LAB).

Lappeenranta tavoittelee uutta yritystoimintaa ja kasvua erityisesti uusiutuvan energian, kiertotalouden ja vesiteknologian aloilla.

– Pystymme kunnallisella päätöksenteolla vaikuttamaan julkisiin hankintoihin ja investointeihin, maankäyttöön, energiantuotantoon ja päästöihin, ja siten vähentämään yhdyskunnan ympäristövaikutuksia ja samalla tarjoamaan yrityksille näytön paikkoja, sanoo kehitysjohtaja Markku Heinonen.

Ympäristö­ ja energia­-asioissa kaupungin tärkein yhteistyökumppani on LUT­-yliopisto. Yliopiston tutkimushankkeista ponnistaneet yritykset työllistävät jo nyt satoja henkilöitä.

Lappeenranta on uusiutuvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupunki, jonka intohimona on ongelmien ratkaiseminen. Olemme Suomen ilmastopääkaupunki täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja kansainvälistä osaamista. Vain kaksi tuntia Helsingistä Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla sijaitsevassa noin 73 000 asukkaan yliopisto- ja matkailukaupungissa uskallamme ja teemme. LUT-yliopisto, innovatiivinen toimintaympäristö tekijöineen ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta.

Lappeenranta