Lappeenrannan kaupunki | Greenreality

Merkittävä osa tulevaisuuden työpaikoista liittyy ympäristöteknologian kansainväliseen liiketoimintaan.

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenranta

Lappeenranta puhaltaa yhteiseen hiilettömyyteen

Lappeenranta on uusiutuvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupunki, jonka intohimona on ongelmien ratkaiseminen. olemme suomen ilmastopääkaupunki täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja kansainvälistä osaamista. Lappeenrannassa uskallamme. Ja teemme.

Lappeenranta tavoittelee uutta yritystoimintaa ja kasvua erityisesti uusiutuvan energian, kiertotalouden ja vesiteknologian aloilla.

– Pystymme kunnallisella päätöksenteolla vaikuttamaan julkisiin hankintoihin ja investointeihin, maankäyttöön, energiantuotantoon ja päästöihin, ja siten vähentämään yhdyskunnan ympäristövaikutuksia ja samalla tarjoamaan yrityksille näytön paikkoja, sanoo kehitysjohtaja Markku Heinonen.

Yli 95 prosenttia Lappeenrannassa syntyvästä jätteestä hyödynnetään jo nyt ja jätteiden materiaalihyötykäyttö on huippuluokkaa. Lappeenrannan kaukolämmöstä yli 80 prosenttia tuotetaan biovoimalaitoksessa. Kaupunki parantaa jatkuvasti omien kiinteistöjensä energiatehokkuutta, huomioi ympäristövaikutukset omissa hankinnoissaan ja opastaa kaupunkilaisia tekemään samoin.

Lappeenranta siirtyi Suomen ensimmäisenä kuntana 100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttäjäksi. Aurinkosähkön tuotantoa edistetään muun muassa ostamalla kotitalouksilta ylijäämäsähköä ja asentamalla aurinkosähköä kaupungin omiin kiinteistöihin. Lappeenrannan alue onkin Suomen kärkeä asennetun aurinkosähkön määrässä.

– Koko Etelä-Karjalan kestävää kehitystä ja kasvun luomista yhdessä yritysten, kuntien ja LUT-konsernin kanssa ohjataan ja toteutetaan erityisesti Greenreality Networkin kautta, kommentoi kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen.

Greenreality Networkiä koordinoi Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut. Tavoitteena on rakentaa Etelä-Karjalaan energia- ja ympäristöalan keskittymää ja houkutella alueelle osaamista ja yritystoimintaa.

Lappeenrannassa toteutettavilla pilotoinneilla tavoitellaan globaalia liiketoimintaa, josta hyötyvät kaikki: ympäristöteknologian yritykset saavat referenssejä, kaupunki pääsee lähemmäksi vihreitä tavoitteitaan ja nostaa samalla imagoaan.

Perinteisten ratkaisujen sijaan Lappeenrannassa etsitään rohkeasti uudenlaisia teknologioita esimerkiksi jäteveden ja jätteiden käsittelyyn. Valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita ovat esimerkiksi Kukkuroinmäen kierrätysliiketoiminta, Saimaan veden laadun parantaminen, uusiutuvaa metaania tuottavat biokaasu- ja metanointilaitokset sekä energiajärjestelmän kehittäminen virtuaalivoimalan ja uudenlaisen lämpöakun avulla.

Ympäristö- ja energia-asioissa kaupungin tärkein yhteistyökumppani on LUT-yliopisto. Yliopiston tutkimushankkeista ponnistaneet yritykset työllistävät jo nyt satoja henkilöitä.