Exilion Tuuli

Suomen energiainfrastruktuurin uudistaja

EXILION TUULI KY ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMAN KOTIMAISISTA TUOTTAJISTA JA KESKEINEN KANSALLINEN TOIMIJA ILMASTONMUUTOKSEN HIDASTAMISESSA.

Yhtiö omistaa tällä hetkellä kolmetoista tuulipuistoa, joiden yhteenlaskettu nimellinen teho on 380 megawattia. Tuulipuistot tuottavat vuodessa noin terawattitunnin verran puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Etelä-Karjalassa Exilion Tuuli omistaa TuuliMuukon voimalat. Yhtiö on kiinnostunut myös teollisen mittakaavan aurinkohankkeiden kehittämisestä Etelä-Karjalaan.

Exilion Tuulella on merkittävä rooli Suomen omavaraisen energiainfrastruktuurin kasvattamisessa. Suomen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tuulivoiman tuotanto on tässä tavoitteessa yksi avaintekijä, sillä se lisää Suomen riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista.

– Meidän tavoitteenamme on kasvattaa oman uusiutuvan energian tuotto 1,33 terawattituntiin vuonna 2025, kertoo Exilion Tuulen uusiutuvan energian sijoituspäällikkö Tommi Riski.

Nykyisten tuulipuistojen lisäksi Exilion Tuulella on yksi akkuvarasto sekä käynnissä olevia rakennus- ja kehityshankkeita. Yhtiö etsii jatkuvasti uusia sijoituskohteita, joihin voivat lukeutua tuulivoiman lisäksi aurinkoenergia ja erilaiset energian varastointiratkaisut. Tämä on myös yksi syy siihen, miksi Exilion Tuuli liittyi Greenreality Networkiin.

– Olemme kiinnostuneita vihreän siirtymän edistämisestä ja investoinneista, joilla on positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus ja jotka hillitsevät ilmastonmuutosta. Energiahankkeissamme teemme aktiivista yhteistyötä paikallisten toimijoiden, yhteisöjen ja ihmisten kanssa, Riski kuvailee.

Exilion Tuuli Ky:n omistajia ovat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Valtion Eläkerahasto. Yhtiön merkittävin vahvuus ja kilpailuvaltti on toiminnan kotimaisuus. Se edistää paikallista, kestävää talouskasvua ja työllisyyttä eri puolilla Suomea.

– Pyrimme mahdollisimman tasaiseen tuottoon matalalla riskiprofiililla, ja ohjaamme kaikki tuotot suomalaisten eläkkeisiin.


EXILION ON SUOMALAISTEN INSTITUUTIOIDEN OMISTAMA SIJOITUS- JA VARAINHOITOYHTIÖ. EXILION HALLINNOI NELJÄN KOMMANDIITTIYHTIÖN KAUTTA NOIN 1,2 MILJARDIN EURON OMAISUUTTA, JOHON KUULUU KYMMENEN KIINTEISTÖÄ JA KOLMETOISTA TUULIVOIMAPUISTOA.

Exilion