UPM Kaukas | Greenreality

Kaukaalla toimii maailman ensimmäinen mäntyöljystä uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa naftaa valmistava jalostamo.

UPM Kaukas

UPM Kaukas

UPM Kaukas - Biofore integraatti

UPM Kaukas virittää energia- ja materiaalitehokkuuden huippuunsa

KESTÄVÄ KEHITYS ON OLENNAINEN OSA UPM:N VISIOTA JA ARVOJA. USKOMME, ETTÄ VOIMME TOIMINNALLAMME EDISTÄÄ MERKITTÄVÄSTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ.

UPM johtaa kehitystä kohti yhdistettyä bio- ja metsäteollisuutta. Toteutamme Biofore-visiotamme ja tunnemme vastuumme toiminnastamme sidosryhmien lisäksi myös yhteiskunnalle ja ympäristölle. Haluamme kehittää kannattavaa liiketoimintaa yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

UPM:n Kaukaan tehtaat Lappeenrannassa muodostavat yhdessä ainutlaatuisen integraatin. Tehtaat hyödyntävät toistensa sivuvirtoja sekä raaka-aineissa että energiassa. Kaukaan sellutehdas tuottaa enemmän energiaa kuin se tarvitsee, jolloin se tuottaa energiaa myös muille tehtaille. Saha toimittaa prosessissa syntyvän kuoren energian raaka-aineeksi Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitokselle ja hake sekä puru päätyvät sellutehtaalle raaka-aineeksi. Myös sellu- ja paperitehtaan kuorimoilta toimitetaan raaka-ainetta Kaukaan Voiman biovoimalaitokselle.

Ympyrä on sulkeutunut nyt myös Kaukaan vanhalla rullatehtaalla, jossa sellutehtaan tähteestä mäntyöljystä valmistetaan nyt uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa naftaa. Aikoinaan tehtaalla valmistettiin koivusta lankarullia, joista ylijäävä puuaines toimitettiin sellun raaka-aineeksi.

Tällä hetkellä noin 80 prosenttia UPM:n energiantuotannosta on sellaista, josta ei aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Tuotantolaitoksemme käyttävät pääasiassa uusiutuvia energialähteitä ja hankkivat raaka-aineensa vastuullisesti hoidetuista metsistä. Kaukaan tehdasintegraatin tarvitsemasta energiasta 80 prosenttia syntyy uusiutuvista raaka-aineista.

UPM suhtautuu metsiin kunnioittavasti. Biofore-strategiamme tarkoittaa, että edistämme luonnon monimuotoisuutta kaikkialla missä toimimme, ja että tavoitteenamme on olla edelläkävijä metsien kestävässä käytössä.

Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että UPM istuttaa yli 50 miljoonaa puuntainta joka vuosi. Organisoimme myös vuosittain puunistutustapahtumia eri puolilla maailmaa, jolloin esimerkiksi koululaiset, nuoret ja monet muut sidosryhmämme voivat osallistua tähän arvokkaaseen tehtävään. Puunistutustapahtumia järjestetään Kiinassa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Virossa, Suomessa, Uruguayssa, Venäjällä ja Espanjassa.

Puun istuttaminen on sijoitus tulevaisuuteen. Se on hyvä työ ajatellen kestävää liiketoimintaa, mutta ennen kaikkea se on vastuullista työtä ajatellen kaikkia meitä, jotka asutamme Maata.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.