Taipalsaaren kunta

Bioenergiaa lämmön tuotantoon, aurinkosähköä koulukeskukseen

TAIPALSAAREN KUNTA SUHTAUTUU UUSIUTUVAAN ENERGIAAN ENNAKKOLUULOTTOMASTI.

Uusiutuvan energian hyödyntämistä pidetään Taipalsaarella tärkeänä. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen mukaisesti kunta pyrkii toteuttamaan ratkaisuja, jotka vuosittain pienentävät kasvihuonepäästöjä.
Myös julkisten kohteiden aurinkosähkön tuotantopotentiaalia on tutkittu. Tutkimusten pohjalta on laadittu suunnitelmia aurinkosähkön hyödyntämiseksi.

– Ensimmäinen iso kohde, missä aurinkosähköä tullaan hyödyntämään, on Saimaanharjun koulukeskus, kertoo tekninen johtaja Samuli Kakko.

Parhaillaan Saimaanharjun-Konstun alueelle kehitetään uutta biolämpölaitosta, jossa on tarkoitus hyödyntää myös nk. hybridivaihtoehtoja.

Taipalsaarella on suuret pohjavesivarannot, joiden suojelun kehittämistä, ylläpitoa ja seurantaa varten laaditaan pohjavesien suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelma valmistuu kesällä 2017. Kunnan alueella on kuusi I-luokan pohjavesialuetta, 17 II-luokan pohjavesialuetta sekä lukuisia III-luokan pohjavesialueita.

– Puhdas vesi ja toimiva vesihuolto ovat elintärkeitä asioita, Kakko sanoo.

Merkittävä veden laatuun vaikuttava hanke on Kivisalmen pumppaamo. Taipalsaaren ja Lappeenrannan rajalle rakennettu pumppaamo parantaa Pien-Saimaan vedenkiertoa ja puhdistumista. Toista pumppaamoa suunnitellaan Kopinsalmeen lisäämään läntisen Pien-Saimaan vedenkiertoa.

Liikenteen ympäristövaikutuksia Taipalsaaren kunta pyrkii vähentämään kehittämällä uusia liikenneratkaisuja yhdessä naapurikuntien kanssa.

Taipalsaari on noin 4 800 asukkaan saaristokunta Lappeenrannan naapurissa. Puolet kunnan pinta-alasta on Saimaan vesistöä. Kesällä kunnan väkiluku kolminkertaistuu kesäasukkaiden ansiosta.

TAIPALSAARI