Lappeenrannan Energia

Puhtaampaa hyvinvointia joka hetki

ME LAPPEENRANNAN ENERGIALLA RAKENNAMME MAAKUNTAAMME KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA. PANOSTAMME TOIMINNASSAMME ILMASTONMUUTOKSEN HIDASTAMISEEN JA HUOMIOIMME YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT NIIN TUOTTEIDEN KUIN PALVELUIDEN TUOTANNOSSA JA KEHITTÄMISESSÄ.

Katsomme vahvasti vihreään tulevaisuuteen vähentämällä konsernimme hiilijalanjälkeä ja tulemme olemaan hiilineutraali vuoteen 2026 mennessä.​ Tuolloin uusiutuvilla energialähteillä ympäristöystävällisesti ​tuotettu vihreä kaukolämpömme on alansa edelläkävijä ja edelleen jakelualueemme halutuin lämmitysmuoto. Toimitamme maailman parasta hanavettä, joka on tutkitusti puhdasta ja maultaan poikkeuksellisen raikasta. Tulevaisuudessa Euroopan moderneimman jäteveden puhdistamomme myötä luontoon palautuva vesi on Suomen puhtainta.

Lappeenrannan Energian energiatuotannon uusiutuvien kotimaisten energialähteiden osuus ylittää kirkkaasti valtakunnan keskitason. Pääosa Lappeenrannan Energian kaukolämmöstä tuotetaan ympäristöystävällisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantona jo yli kymmenettä vuotta Kaukaan Voiman biovoimalaitoksessa. Hiilidioksidivapaata kaukolämpöä hankimme Joutsenosta Advenin voimalaitokselta ja tuulienergiaa Suomen Hyötytuulelta. Rauhan hybridienergiayksikössämme lämpöä tuotetaan alueelle maalämmön, aurinkoenergian ja maakaasun yhdistelmällä.

Kehitämme aktiivisesti uusia palveluja, joilla helpotamme asiakkaidemme arkea

Panostamme erityisesti digitaalisiin palveluihin. Maksuton MinunEnergia.fi on asiakkaidemme hyödynnettävissä energian ja vesihuollon asioissa 24/7. Tuotteidemme liittymien asiat voi hoitaa kanssamme sähköisesti MinunLiittymä.fi:ssä.

Kaukoviisas-palvelun voi myös tilata sähköisesti ja sillä voimme varmistaa asiakkaallemme oikein säädetyn ja optimaalisesti toimivan kaukolämmityksen. Se lisää asumismukavuutta ja mahdollistaa säästöä lämmityskuluihin.

Ongelmatilanteiden varalle vikailmoitus-palvelumme on asiakkaidemme käytettävissä. Meillä sähkön, lämmön ja veden häiriöihin reagoidaan puhelimitse ympäri vuorokauden.

Aktiivisessa kehitysmallissamme tulevaisuuden asiakkaat, lapset ja nuoret, ovat mukana ideoinnissa ehdottaen omia visioita ja ratkaisumalleja alueen elinvoimaisuuden kasvattamiseksi sekä toimintamme vihreyttämiseksi entisestään. Olemme läsnä asiakkaidemme arjessa saavutettavalla verkkopalvelullamme, sähköisellä uutiskirjeellämme ja somekanaviemme välityksellä.

Hyvinvointia joka hetki

Vastuullisena energia- ja vesialan toimijana olemme mukana kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa, joka on tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Tuottamamme palvelut ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä ja tehtävämme on turvata Etelä-Karjalaan hyvinvointia joka hetki.

Tulevaisuudessa asiakkaamme nauttivat luotettavista ja älykkäistä verkostoista, joiden toimintavarmuus ja turvallisuus ovat maailman kärkiluokkaa. Tehokkaat verkostot mahdollistavat kehityksen kohti älykästä yhteiskuntaa ja kohti kestävän kehityksen älykkäitä koteja.

Lappeenrannan Energia on Lappeenrannan kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö. Lappeenrannan Energia tuottaa ja myy vesi- ja energiapalveluita sekä hallinnoi ja kehittää jakeluverkkoja.

Emoyhtiön lisäksi toimintaamme hoidetaan kahden tytäryhtiön voimin, jotka ovat Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Lämpövoima Oy. Lappeenrannan Energiaverkot Oy vastaa energian ja veden siirtämisestä asiakkaille sekä huolehtii, ylläpitää ja kehittää energia- ja vesiverkkoja. Lappeenrannan Lämpövoima Oy vastaa toiminta-alueen lämpö- ja höyrylaitosten, vedenottamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden käytöstä ja kunnossapidosta.

Olemme osakkaina Väre Oy:ssä, Kaukaan Voima Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, Tuulisaimaa Oy:ssä, Lähituuli Oy:ssä, Vainikkalan Vesi Oy:ssä, Elvera Oy:ssä ja Enerva Oy:ssä.