Lappeenrannan Yritystila

Yritystila vähentää kiinteistömenoja kestävän kehityksen keinoin

YRITYSTILA ON YKSI ETELÄ-KARJALAN JOHTAVISTA TOIMITILAYHTIÖISTÄ, JOKA TARJOAA ASIAKKAILLEEN TERVEELLISIÄ JA TURVALLISIA TOIMITILOJA.

Kiinteistöliiketoiminnassa tiedolla johtaminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen kasvaa. Hyödynnämme IoT-tekniikkaa kiinteistöjemme ylläpidossa.

Lappeenrannan Yritystila Oy omistaa yhteensä yli 74 000 m2 erilaisia toimitiloja ja hallinnoi lukuisia Lappeenrannan kaupungin omistamia toimitiloja. Yksi kiinteistöjen suurimmista menoeristä on energia.

– Seuraamme kulutusta ja olosuhteita erilaisten muuttujien avulla. Muuttujien on oltava sellaisia, että mittaustulokset voidaan muuttaa euroiksi ja paremmiksi toimintaympäristöiksi, sanoo kiinteistöjohtaja Timo Hämäläinen.

Talotekniikka- ja olosuhdemittausohjelmien avulla seurataan muun muassa lämmitystä, valaistusta, sisäilman lämpötilaa ja laatua sekä kiinteistöjen melutasoa. Samalla saadaan selville kiinteistöjen hiilijalanjälkeen, ekologiseen jalanjälkeen, materiaalihäviöihin ja vuokralaisten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Toimenpiteillä pyritään myös oleellisesti parantamaan toimitilojen käytettävyyttä sekä viihtyisyyttä.

Yritystila toimii omistajansa Lappeenrannan kaupungin 2021-2030 ilmasto-ohjelman mukaisesti, jonka päämääränä on toteuttaa Lappeenrannan kaupungin hiilineutraaliustavoite vuoteen 2030 mennessä.

LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY ON KAUPUNGIN 100-PROSENTTISESTI OMISTAMA YHTIÖ. YRITYSTILA EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ RAKENNUTTAMALLA JA VUOKRAAMALLA TEOLLISUUSJA LIIKETILOJA. YRITYSTILALLA ON LAPPEENRANNASSA 36 ERI OSOITTEESSA YHTEENSÄ NOIN 77 500 M2 TOIMITILOJA JA NOIN 100 YRITYSVUOKRALAISTA.

Lappeenrannan Yritystila