Nordi

Hanke kerrallaan kohti energiaomavaraisuutta

NORDI OY ON SUOMALAINEN UUSIUTUVAN ENERGIAN YHTIÖ, JOKA VAUHDITTAA ENERGIAMURROSTA JA RAKENTAA ENERGIAOMAVARAISEMPAA SUOMEA KEHITTÄMÄLLÄ TUULI- JA AURINKOVOIMAHANKKEITA.

Suomen ja Pohjoismaiden sähkönkulutus lisääntyy jatkuvasti ja samanaikaisesti sähköntuotannosta pitää tulla päästötöntä. Tuulivoima on tutkitusti halvin sähköntuotantomuoto.

Tuulivoima on paitsi kustannustehokkain, myös aurinkovoiman jälkeen halutuin sähköntuotantomuoto suomalaisten keskuudessa, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Piia Heikkinen.

Nordi tekee uusiutuvan energian hankekehitystä ympäri Suomea. Tuulivoimaloiden kiinteistöverot maksetaan siihen kuntaan, jossa voimalat sijaitsevat ja maanomistajille maksetaan vuokraa tuulipuistojen alueilla. Yhtiölle on tärkeää, että paikallinen yhteisö osallistuu tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja hyötyy tuulivoimasta.

Etsimme tuulivoimalle soveltuvia alueita ja aloitamme hankekehityksen, johon sisältyy ennen varsinaista rakentamista muun muassa kaavoitusprosessi, ympäristövaikutusten arviointi sekä tekninen suunnittelu, Heikkinen sanoo ja jatkaa:

Olemme aidosti kiinnostuneita paikallisesta yhteisöstä ja haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä paikallisen yhteisön kanssa, missä ikinä projektit sijaitsevatkaan. Pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia kumppaneita ja haluamme myös tukea hankealueen paikallisia yhteisöjä.

Nordi on osa pohjoismaista Vanir Green Industries -yritysklusteria. Vaniriin kuuluu teollisuuden yrityksiä, jotka tarvitsevat paljon uusiutuvaa energiaa, sekä uusiutuvan energian yhtiöitä, kuten Nordi, jotka kehittävät uusiutuvan energian hankkeita ja mahdollistavat puhtaan energian käytön teollisuudessa.

Nordilaisten kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Hoidamme projektimme asiallisen rennosti, mutta sujuvasti, ketterästi ja joustavasti.

NORDI ON UUSIUTUVAN ENERGIAN YHTIÖ, JOKA EDISTÄÄ ENERGIAMURROSTA KEHITTÄMÄLLÄ UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEITA. NORDI KUULUU POHJOISMAISEEN VANIR GREEN INDUSTRIES (VGI) –KLUSTERIIN, JOKA ON KESKITTYNYT RAKENTAMAAN JA SKAALAAMAAN ENERGIASIIRTYMÄÄ NOPEUTTAVIA YRITYKSIÄ. VGI:N PORTOFLIOON KUULUVAT NORDIN SISARYRITYKSET RUOTSISSA JA NORJASSA, JOISSA NJORDR KEHITTÄÄ MAA- JA MERITUULIVOIMAHANKKEITA; BLASTR GREEN STEEL, JOKA KESKITTYY VÄHENTÄMÄÄN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ TERÄKSEN ARVOKETJUSTA KEHITTÄMÄLLÄ PAIKALLISIA, KESTÄVIÄ JA SKAALAUTUVIA ARVOKETJUJA TERÄSTUOTANNOLLE, HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO- JA VARASTOINTIRATKAISUJA KEHITTÄVÄ REMOVR SEKÄ FREIJA, JOKA KEHITTÄÄ TEKNOLOGIAA VIHREÄN METANOLIN TUOTANTOA VARTEN. NORDIN OMISTAA NORJALAINEN TUULIVOIMAYHTIÖ NJORDR AS.

NORDI

Nordi LinkedIn