Imatran Lämpö

Täysin fossiilivapaata kaukolämpöä

KAUKOLÄMMÖN HELPPOUS JA EDULLINEN HINTA TUOVAT IMATRAN LÄMMÖLLE TASAISESTI UUSIA ASIAKKAITA.

Imatran Lämpö Oy tuottaa 100 prosenttia kaukolämmöstään biopohjaisilla energianlähteillä. Yli puolet energianlähteistä on metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten kuorta ja sahanpurua, ja loput lähialueilta saatavaa haketta. Ainoastaan kylmimpien pakkasjaksojen aikana lisänä käytetään biokaasua.

Yhtiö on hyödyntänyt biopohjaisia energianlähteitä vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2020 kaukolämmön tuotannossa käytettävä maakaasu vaihdettiin biokaasuun. Lisäksi laitoksiin ja kaukolämpöverkostoon on tehty jatkuvasti investointeja, joilla on parannettu ja ylläpidetty kaukolämmön toimitusvarmuutta. Samalla verkostoon on liitetty uusia asiakkaita.

– Asiakasmäärän kasvu mahdollistaa kaukolämpöverkon laajentamisen edelleen, ja taas uusien asiakkaiden ottamisen kaukolämpöverkon piiriin, kertoo käyttöpäällikkö Turo Valkama.

Yhtiön tuorein laitosinvestointi on savukaasupesuri Rajapatsaalla sijaitsevaan laitokseen. Pesurin ansiosta laitoksen hyötysuhde on parantunut ja hakkeen käyttö vähentynyt noin 30 rekkakuormallista vuodessa.

– Uudet investoinnit ja hyvä taloudenpito mahdollistavat kaukolämmön hinnan pitämisen matalalla tasolla myös tulevaisuudessa, Valkama sanoo.

Imatran Lämpö Oy on kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö, joka tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä sekä jakelee maa- ja biokaasua Imatran kaupungin alueella. Kaukolämpö tuotetaan hakkeella, metsäteollisuuden sivutuotteilla sekä maakaasulla.

www.imatranlampo.fi