Ympäristökonsultointi Niemeläinen

Vain parasta asiakkaille ja ympäristölle

YMPÄRISTÖKONSULTOINTI NIEMELÄINEN OY (YKN) ON PERUSTETTU VASTAAMAAN YRITYSTEN, YHTEISÖJEN JA YKSITYISHENKILÖIDEN TARPEISIIN YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINNASSA.

Yritys tuottaa laaja-alaisesti erilaisia palveluja, kuten ympäristöteknisiä arviointeja, riskien hallintaa, ympäristönsuojelulain mukaisia perustilaselvityksiä ja luontoselvityksiä, meluarviointeja ja monia muita asiantuntijapalveluja.

Lisäksi esimerkiksi erilaiset lupaprosessit, rakennuttamisapu ja asiantuntijavalvonta kuuluvat yrityksen palveluvalikoimaan.

– Lupaamme asiakkaillemme joustavaa asiantuntijapalvelua, joka vastaa nopeasti heidän tarpeisiinsa. Selvitämme asiakkaillemme parhaat lainmukaiset toimintaratkaisut ja tarvittaessa autamme niiden toteuttamisessa, kertoo toimitusjohtaja Timo Niemeläinen.

Yrityksen toiminnan perustana on vastuu ympäristöstä, asiakkaista ja hyvästä suomalaisesta yhteiskunnasta. Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät kaikessa sen toiminnassa: niin kenttätyössä, materiaalihankinnoissa kuin suunnitelmissa.

YKN keskittyy olennaisiin asioihin ja tarjoamaan ratkaisuja.

– Meille laatu tarkoittaa sopivuutta, täsmällisyyttä ja osuvuutta – asiakas saa juuri sitä, mitä hän todella tarvitsee, kertoo Niemeläinen.

– Tavoitteenamme on säilyttää ja kehittää asemaamme asiantuntijaorganisaationa, johon asiakas voi luottaa. Laajennamme palveluvalikoimaamme harkitusti, varman perustan päälle rakentamalla.

Greenreality Networkiin yritys liittyi, koska se uskoo monipuolisen yhteistyön voimaan.

– Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä verkoston toimintaa ja tuoda oman panoksemme yhteiseen osaamisen kehittämiseen, Niemeläinen sanoo.

LAPPEENRANTALAINEN YMPÄRISTÖKONSULTOINTI NIEMELÄINEN OY (YKN) ON ELINYMPÄRISTÖSTÄÄN SEKÄ SEN TULEVAISUUDESTA VÄLITTÄVÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIO. VUONNA 2012 PERUSTETTU YRITYS PALVELEE AMMATTITAITOISESTI JA LUOTETTAVASTI YRITYKSIÄ, YHTEISÖJÄ JA YKSITYISHENKILÖITÄ, JOTKA TARVITSEVAT APUA YMPÄRISTÖASIOISSA.

YMPÄRISTÖKONSULTOINTI NIEMELÄINEN OY