Saimaan ammattiopisto Sampo

Kestävästi koulutettua työvoimaa

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPO TUOTTAA TAITAVAA TYÖVOIMAA JA AMMATILLISTA OSAAMISTA NIIN MAAKUNNAN KUIN KOKO MAAN ELINKEINOELÄMÄN TARPEISIIN. KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMAT HUOMIOIDAAN SAMPON TOIMINNASSA VOIMAKKAASTI UUDEN STRATEGIAN MYÖTÄ.

Sampon periaatteena on toimia tavalla, joka edistää työ- ja opiskeluyhteisön, elinympäristön ja yhteiskunnan terveyttä ja turvallisuutta. Yksi toimintamme tärkeimpiä tavoitteita on henkilökunnan ja opiskelijoiden kestävän kehityksen tietotaitojen ja ajattelun lisääminen, kuvailee työyhteisökehittäjä ja Sampon kestävän kehityksen tiimin vetäjä Leena Karjalainen.

Kestävyysnäkökulmat näyttelevät yhä suurempaa roolia myös opiskelijoiden työssäoppimisessa.

Vastuullinen työympäristö on hyvinvoiva. Sampon arjen käytännöissä huomioidaan sekä ympäristö että sosiaaliset näkökohdat.

Sampossa toimii kestävän kehityksen -tiimi, joka laatii kehittämistoimenpiteet ja seuraa tavoitteiden toteutumista yhteistyössä eri henkilöstöryhmien kanssa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä opettajien, opiskelijoiden sekä alueellisten että valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Esimerkkinä yhteistyöstä Sampon sisustus- ja muotialalle sekä metsä-, luonto- ja ympäristöalalle on myönnetty OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti vuonna 2022. Tavoitteena on jatkossa hakea sertifikaatteja myös muille aloille.

Olemme myös aktiivisesti verkostoituneet valtakunnallisesti. Päivitämme parhaillaan ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekarttaa yhdessä muiden oppilaitosten kanssa, Karjalainen kertoo.

Meillä opiskellaan itseä, omaa tulevaisuutta sekä työelämää varten, ei pelkän tutkinnon vuoksi. Siksi on tärkeää kuunnella kaikkia osapuolia, hän jatkaa.

Ammattiopisto on ennen kaikkea väylä ammattiin tai jatko-opintoihin, mutta tarjoaa myös yksilöllisiä palveluja yrityksille henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

Kestävä kehitys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaito, muistuttaa Karjalainen.

Greenreality Networkin ja sen paikallisten yritysten kautta Karjalainen toivoo Sampon henkilökunnan saavan laajemman käsityksen siitä, millaisia kestävyystaitoja tulevaisuuden ammattilaisilta vaaditaan. Verkoston myötä Sampo myös kytkeytyy tiiviimmin Etelä-Karjalan yhteisiin tavoitteisiin.

Yhteistyön kautta henkilökuntamme ja myös opiskelijoidemme kestävyysosaaminen monipuolistuu. Näin saamme tehtyä kestävän kehityksen työtämme entistä näkyvämmäksi ja vahvistettua alueemme ympäristövastuullisuutta ja hyvinvointia.

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPOSSA OPISKELEE N. 4000 OPISKELIJAA SEITSEMÄLLÄ KOULUTUSALALLA, YLI 60 AMMATILLISESSA TUTKINNOSSA. SAMPOSSA VOI OPISKELLA AMMATILLISEEN PERUS-, AMMATTI- TAI ERIKOISAMMATTITUTKINTOON TAI SUORITTAA OSATUTKINTOJA. SAMPO TARJOAA MYÖS KIELIKOULUTUSTA JA -TUTKINTOJA, ERILAISIA KORTTI-, LUPA- JA PÄTEVYYSKOULUTUKSIA SEKÄ AMMATILLISEEN PERUSTUTKINTOON VALMENTAVAA KOULUTUSTA. SAMPON KAMPUKSET SIJAITSEVAT LAPPEENRANNASSA, IMATRALLA JA RUOKOLAHDELLA.

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPO