Saimaan ammattiopisto Sampo | Greenreality

”Kestävä kehitys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaito”

Saimaan ammattiopisto Sampo 

Saimaan ammattiopisto Sampo

Saimaan ammattiopisto Sampo

Kestävästi koulutettua työvoimaa maakuntaan

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPO TUOTTAA AMMATTINSA TAITAVAA TYÖVOIMAA JA LAADUKASTA AMMATILLISTA OSAAMISTA NIIN MAAKUNNAN KUIN KOKO MAAN ELINKEINOELÄMÄN TARPEISIIN. KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMAT HUOMIOIDAAN SAMPON TOIMINNASSA KAUTTA LINJAN.

– Sampon periaatteena on toimia tavalla, joka edistää työ- ja opiskeluyhteisön, elinympäristön ja yhteiskunnan terveyttä ja turvallisuutta. Yksi toimintamme tärkeimpiä tavoitteita on opiskelijoiden kestävän kehityksen tietotaitojen ja ajattelun lisääminen, kuvailee laatukoordinaattori Anne Tuosa.

Kestävyysnäkökulmat näyttelevät yhä suurempaa roolia myös opiskelijoiden työssäoppimisessa. Jo työpaikkojen soveltavuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota työpaikan vastuullisuuteen.

– Laadukas työympäristö on kaikin puolin hyvinvoiva ja sen käytännöissä huomioidaan ympäristönäkökohdat. Pyrimme vaikuttamaan työpaikkojen kestävyysasioiden kehittämiseen ja tarvittaessa järjestämme korvaavia oppimisjärjestelyjä, jos kestävän kehityksen osaamista ei työpaikoilla voi hankkia.

Sampossa toimii kestävän kehityksen koordinointiryhmä, joka vuosittain päivittää oppilaitoksen kestävän kehityksen toimintaohjelman ja laatii kehittämistoimenpiteet seuraavalle vuodelle. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä opettajien, opiskelijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Meillä opiskellaan itseä, omaa tulevaisuutta sekä työelämää varten, ei pelkän tutkinnon vuoksi. Siksi on tärkeää kuunnella kaikkia osapuolia, apulaisrehtori Pekka Turunen sanoo.

Ammattiopisto on ennen kaikkea väylä ammattiin tai jatko-opintoihin, mutta tarjoaa myös yksilöllisiä palveluja yrityksille henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

– Kestävä kehitys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaito, muistuttaa Turunen.

Greenreality Networkin kautta Tuosa toivoo Sampon opettajakunnan saavan laajemman käsityksen siitä, millaisia kestävyystaitoja tulevaisuuden ammattilaisilta vaaditaan.

– Yhteistyön kautta opettajiemme ja myös opiskelijoidemme kestävyysosaaminen monipuolistuu. Näin saamme tehtyä kestävän kehityksen työtämme entistä näkyvämmäksi ja vahvistettua alueemme ympäristövastuullisuutta ja hyvinvointia, Tuosa toteaa.

 

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.