LUT-yliopisto

LUT etsii kestäviä ratkaisuja tieteen keinoin

LUT ON UTELIAIDEN YLIOPISTO, JOSSA RATKOTAAN ENNAKKOLUULOTTOMASTI IHMISKUNNAN SUURIMPIA HAASTEITA.

Yksi suurimmista kysymyksistä on ilmastonmuutos. Ratkaisuksi LUT rakentaa tutkimuksellaan uutta energiajärjestelmää, joka perustuu uusiutuvaan, päästöttömään ja edulliseen energiaan.
Jotta ilmastonmuutos saadaan aisoihin, on energiantuotannon oltava päästötöntä viimeistään vuonna 2050. Tämä tavoite on kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin. Muutoksen myötä energia-ala muuttuu raaka-aineliiketoiminnasta teknologia- ja palveluliiketoiminnaksi. Suomella on kaikki edellytykset toimia energiamurroksen veturina.

– Koko energiajärjestelmän sähköistäminen ja energian varastointi ovat tässä avainasioita, mutta vähintään yhtä tärkeitä ovat uusien liiketoimintamallien luomat mahdollisuudet sekä niiden yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Suomella on kaikki edellytykset toimia tämän energiamurroksen veturina, sanoo Olli Pyrhönen, LUTin sähkötekniikan professori ja energiajärjestelmien akateemisen yksikön dekaani.

LUTin Lappeenrannan kampus toimii päästöttömän energia järjestelmän tutkimusympäristönä: yliopiston aurinkovoimalat tuottavat sähköä älykkääseen sähköverkkoon, johon on yhdistetty myös energiavarastoja. Energiaa varastoidaan akkuihin ja sitä on muunnettu synteettisiksi polttoaineiksi myöhempää sähköntuotantoa varten. Tutkimusta tehdään LUTissa eri tieteenalojen ryhmien lisäksi monitieteisillä tutkimusalustoilla, ja tuorein tieto hyödynnetään kauppatieteiden, tekniikan ja yhteiskuntatieteiden opetuksessa.

Tutkimustulokset konkretisoituvat liiketoiminnaksi uuden yritystoiminnan sekä yrityskumppanuuksien kautta. LUTissa syntyy vuosittain runsaasti keksintöjä ja liikeideoita, joille kaivataan hyödyntäjiä. Yhteistyö liike-elämän kanssa on jo tuottanut useita menestyviä startup- sekä spin-off -yrityksiä. Ne työllistävät suoraan ja välillisesti satoja henkilöitä maakunnassa.

LUT on myös Greenreality Networkin moottori ja sparraaja. Yliopisto auttaa verkoston jäseniä kehittämään nykyisiä toimintojaan kestävämmiksi sekä toteuttaa heidän kanssaan korkeatasoista tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä.

PUHDAS ENERGIA, VESI JA ILMA OVAT ELÄMÄN EDELLYTYKSIÄ, JOIHIN ME LUT-YLIOPISTOSSA ETSIMME RATKAISUJA TEKNIIKAN JA TALOUDEN OSAAMISELLA. AUTAMME YHTEISKUNTAA JA YRITYKSIÄ UUDISTUMAAN KESTÄVÄSTI. KANSAINVÄLISESSÄ TIEDEYHTEISÖSSÄMME ON LÄHES 8 000 JÄSENTÄ. KAMPUKSEMME SIJAITSEVAT LAPPEENRANNASSA JA LAHDESSA.

LUT-YLIOPISTO