Metso

Kestävän kehityksen globaali edelläkävijä

METSO KEHITTÄÄ EDISTYKSELLISTÄ TEKNOLOGIAA JA PALVELUJA LUONNONVAROJEN PAREMPAAN HYÖDYNTÄMISEEN. KESTÄVÄ KEHITYS ON YHTIÖN LIIKETOIMINNAN YTIMESSÄ.

Metso on globaali kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä sekä mineraalien- ja metallinjalostuksessa 150 vuoden kokemuksella.

Metson tavoitteena on olla alansa suunnannäyttäjä vastuullisuudessa; tehdä asiakkaiden toiminnasta ympäristötehokkaampaa ja samalla pienentää oman toimintansa ympäristöjalanjälkeä. Tähän ajatteluun kiteytyy Planet Positive, Metson kokonaisvaltainen näkökulma vastuullisuuteen: olla kestävän modernin elämäntavan mahdollistaja vastuullisesti.

Jo nyt suuri osa Metson liikevaihdosta tulee teknologioista, jotka vastaavat suoraan asiakkaiden keskeisimpiin energia-, päästövähennys- ja vesitehokkuushaasteisiin, sekä tarjoavat ratkaisuja kiertotalouteen ja turvallisuuteen. Metson suurin päästövaikutus tapahtuu asiakkaan toiminnoissa, kun he käyttävät vastuullisia teknologioitamme. Metson Planet Positive -portfoliossa on yli 100 tuotetta ja vuonna 2023 Metson asiakkaat pienensivät päästöjään Metson laskelmiin valikoitujen Planet Positive teknologioiden avulla yli 6 miljoonaa tonnia.

Teknologiset edistysaskeleet ja sähköistyminen lisäävät metallien kysyntää tulevaisuudessa räjähdysmäisesti. Sähköistyminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen ovat myös keskeisiä ilmaston lämpenemisen hillintäkeinoja. Luonnonvarojen niukkuus johtaa tulevaisuudessa yhä köyhempien malmiesiintymien käsittelyyn. Metson asiakkaiden vastuullisuusvaatimuksia kasvattavat myös lisääntyvä sääntely ja kiristyneet turvallisuusvaatimukset. Ympäristövaatimusten tiukentuessa vettä ja energiaa säästävissä prosesseissa ja ratkaisuissa sekä jätteenkäsittelyn parantamisessa on valtava maailmanlaajuinen potentiaali.

Metso panostaa myös oman toiminnan ja toimitusketjun ympäristövaikutusten minimointiin. Metso tavoittelee nettonollapäästöjä omissa toiminnoissaan vuoteen 2030 mennessä ja 20% pienempiä logistiikkapäästöjä vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2023 Metso vähensi oman toiminnan päästöjään (scope 1 ja 2) 73 prosenttia ja logistiikkapäästöjään (scope 3) 7 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Metson Lappeenrannan tehtaalla valmistetaan suurin osa monien teollisuudenalojen vaativimmista suodattimista. Metsolla on laaja valikoima tehokkaita teollisuuden suodatinratkaisuja muun muassa kaivos- ja kemianteollisuuteen, kumi-, muovi- ja elintarviketeollisuuteen sekä lääketeollisuuteen. Tähän mennessä Metso on toimittanut yli 2 300 suodatinta monenlaisiin vaativiin teollisuusratkaisuihin.

Lappeenrannan toimipistettä on kehitetty vuosien varrella suunnitelmallisesti. Hyvä esimerkki tästä on vuonna 2015 tuotantolaitoksen yhteyteen avattu vedenpoiston teknologiakeskus, joka palvelee asiakkaita maailmanlaajuisesti. Suodatinteknologian kehittämiseen keskittyneellä teknologiakeskuksellaon merkittävä rooli alan innovaatiotoiminnassa. Metson suodatinosaaminen rakentuu lähes sadan vuoden tutkimus- ja kehitys- sekä prosessitietämykselle. Teknologiakeskus tekee jatkuvaa yhteistyötä esimerkiksi Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT:in kanssa.

– Teollisten prosessi- ja jätevesien käsittelyyn kehitettyjen ratkaisujen avulla teollisuuden kiertovedet ja poistovedet puhdistetaan joko prosessin vaatimusten tai ympäristösäädösten mukaisiksi. Samalla vesien kierrätys tehostuu, ja veden ja energian kulutus sekä päästöt pienenevät. Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoitteena on kehittää resurssitehokkaita teknologioita ja erilaisia palveluja mukaan lukien pitkäkestoiset käyttö- ja kunnossapitopalvelut teollisuuslaitosten ja prosessien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin, jotka vähentävät ympäristön ja maapallon kuormitusta, sanoo johtaja Janne Kauppi Metson Lappeenrannan yksiköstä

Lappeenrannassa valmistetaan myös Planet Positive portfolioon kuuluvia Larox-suodattimia. Suodatinratkaisuissa on kestävä muotoilu, joka lisää energia- ja vesitehokkuutta ja vähentää päästöjä. Lisäksi suodattimet täyttävät tiukimmat turvallisuusstandardit ja niitä on helppo käyttää ja ylläpitää, koska ne sisältävät pitkälle kehittyneitä automatisoituja ominaisuuksia, mikä lisää asiakkaiden prosessitehokkuutta ja suorituskykyä.

Vastuullisuusvaatimusten huomioiminen sekä tarjonnassa että muussa toiminnassa entistä paremmin on jokaisen yhtiön positiivinen haaste, ja siksi vastuullisuus on Metsolle positiivinen mahdollisuus liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun näkökulmasta.

– Haluamme on olla mukana kestävää kehitystä edistävässä maakunnallisessa verkostossa. Pystymme toimimaan pienempien yritysten sparraajana eivätkä yhteiset hankkeetkaan ole pois suljettuja, sanoo Kauppi.

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metson pääkonttori on Espoossa. Yhtiöllä on yli 17 000 työntekijää lähes 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,4 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. metso.com, x.com/metsoofficial

Metso