Nanopar

Kierrätyslannoite-
tuotteita orgaanisista sivuvirroista

NANOPAR OY:N KEHITTÄMÄLLÄ PASKÍER®PROSESSILLA VOIDAAN TUOTTAA EDULLISESTI PIENEN HIILIJALANJÄLJEN KIERRÄTYSLANNOITETUOTTEITA ORGAANISISTA SIVUVIRROISTA. PUUMALASSA SIJAITSEVA YRITYS TAVOITTELEE KANSAINVÄLISIÄ MARKKINOITA.

Kierrätyslannoitteiden markkinat ovat vielä pienet, mutta paine kasvuun on kova. Kierrätyslannoitteet edistävät valtioiden lannoiteomavaraisuutta, orgaanisina ne tukevat maaperän kuntoa ja niiden tuotantoprosessit ovat päästöttömämpiä kuin mineraalilannoitteiden. Ravinnekierron mahdollistamisella saadaan lisäksi esimerkiksi fosforivalumat vesistöihin kuriin. Tähän tarpeeseen Nanopar Oy lähti kehittämään Paskíer®Prosessia kierrätyslannoitteiden edulliseen ja kestävään tuotteistamiseen vuonna 2017.

Nanoparin jätevedenpuhdistamoille, biokaasulaitoksille ja prosessiteollisuudelle sivuvirtojen käsittelyyn tarjoama prosessi perustuu yhdistelmään jo olemassa olevia ja toimiviksi todettuja laitteita. Teknologian ytimenä toimii patentoitu, laajalti prosessi- ja kaivosteollisuudessa käytetty vakuumiavusteinen infrapunakuivain, jolla saadaan helposti ja tehokkaasti kuivattua niin puhdistamolietteitä, biokaasulaitosten mädätysjäännöksiä kuin muita orgaanisia sivuvirtoja. Prosessi on kompakti ja se sijoitetaan suoraan laitokselle, jolloin saadaan suoraa säästöä kuljetuskustannuksissa ja -päästöissä.

– Viemme teknologian laitoksiin siten, että lannoitetuotteet tehdään paikallisesti. Kuivarakeeksi prosessoitua tuotetta voi toki edullisesti kuljettaa ja kaupata kauemmaksikin, kertoo Nanoparin toimitusjohtaja Jaakko Kuntonen.

Käsittelemätön puhdistamoliete sisältää keskimäärin 20 prosenttia kiintoainetta ja 80 prosenttia vettä. Paskíer®Prosessilla käsitelty lopputuote on kuivattu kiintoainepitoisuudeltaan yli 90 prosenttiin lannoitelainsäädännön mukaan. Infrapunakuivaimen haihdutusteho onkin omaa luokkaansa:

– Yhden litran haihduttamiseen tarvitaan noin 1 kWh energiaa, kun käytetään muita termisiä kuivausmenetelmiä. Meidän teknologiamme haihduttaa samalla määrällä energiaa kaksi litraa vettä, jatkaa Kuntonen.

Sellaisenaan kuivattua lietettä tai mädätysjäännöstä voidaan käyttää maanparannusaineena. Lannoitekäyttöä varten biomassa edelleen jauhetaan ja siihen lisätään kasvi- ja maaperäkohtaisia lisäravinteita. Lopulta tuote rakeistetaan ja säkitetään. Lannoitteet ovat Suomen lannoitelainsäädännön mukaisia, ja syöttömateriaalista riippuen, käyttökelpoisia laajalti erilaisiin lannoitustarpeisiin.

Tällä hetkellä Nanopar keskittyy Suomen ja pohjoisen Euroopan markkinoihin, mutta suunnitelmissa siintää myös kansainvälinen laajeneminen:

– Kun ajatellaan EU:ta, sen alueella on noin 180 miljoonaa hehtaaria viljelysmaata. Iso osa siitä on sellaista, jossa meidän prosessillamme tuotettuja lietepohjaisiakin lannoitetuotteita voidaan käyttää.

NANOPAR OY TOIMITTAA TALOUDELLISIA JA KOMPAKTEJA INFRAPUNAKUIVAINRATKAISUJA KAIVOS- JA PROSESSITEOLLISUUDELLE SEKÄ PASKÍER®PROSESSIA JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLE JA BIOKAASULAITOKSILLE.

NANOPAR