Nanopar | Greenreality

Teknologian avulla lietteen käsittely voidaan tehdä sen syntysijoilla.

Nanopar Oy

Nanopar

Nanopar

Kierrätyslannoitteita orgaanisista sivuvirroista

Nanopar Oy valmistaa kestävään kehitykseen perustuvia uusiolannoitteita orgaanisista sivuvirroista. Puumalassa sijaitseva yritys lähtee valloittamaan Euroopan markkinoita.

Nanoparin teknologia perustuu teollisuudessa ja jätevedenpuhdistamoilla syntyvän lietteen infrapunakuivaamiseen. Paskíer®-prosessilla kuivatun lietteen kiintoainepitoisuus on yli 90 prosenttia. Teknologian avulla lietteen käsittely voidaan tehdä sen syntysijoilla.

– Paskíer-laitteisto viedään suoraan puhdistamolle. Se on pienikokoinen ja edullinen, ja tuottaa asiakkaalle suoraa säästöä, kun poistamme lietteen kuljettamisesta ja porttimaksuista tulevat kustannukset. Paskíer® -laitteiston takaisinmaksuaika on noin 2–3 vuotta, kertoo Nanoparin toimitusjohtaja Jaakko Kuntonen.

Käsittelemätön liete sisältää keskimäärin 20 prosenttia kiintoainetta ja 80 prosenttia vettä. Nanoparin teknologia haihduttaa veden lietteestä tehokkaammin kuin muut termiset käsittelymenetelmät.

– Yhden litran haihduttamiseen tarvitaan noin 1 kWh energiaa, kun käytetään tavallisia kuivausmenetelmiä. Meidän teknologiamme haihduttaa samalla määrällä energiaa kaksi litraa vettä.

Sellaisenaan kuivattua lietettä voidaan käyttää maanparannusaineena. Lannoitekäyttöä varten kuivattu liete jauhetaan ja siihen lisätään erilaisia ravinteita tarpeen mukaan. Lannoitekäyttöä ohjaa ja rajaa lainsäädäntö. Nanopar-lannoitteilla on Ruokaviraston hyväksyntä.

Nanopar on kehittänyt teknologiaa vuodesta 2017. Alkuvaiheessa yritys keskittyy pieniin ja keskisuuriin kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin. Tulevaisuudessa yritys vaikuttaa koko EU:n alueella.

– Suomessa on noin 650 jätevedenpuhdistamoa, joista suurin osa on pieniä. Viemme teknologian jätevesipuhdistamoihin siten, että lannoitteet tehdään puhdistamon lähellä, ja asiakkaat ovat lähialueen viljelijöitä, Kuntonen sanoo ja jatkaa:

– Kun ajatellaan EU:ta, sen alueella on noin 180 miljoonaa hehtaaria viljelysmaata. Iso osa siitä on sellaista, jossa meidän lannoitteitamme voitaisiin käyttää.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.